Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Przetarg ogłoszony

Ponad 191 GWh / gigawatogodzin /  w okresie od 1 listopada do końca 2013 roku – tyle energii chce zakupić 20 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 41 samorządowych spółek i instytucji.  Dziś w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie BIP Urzędu Miasta w Świętochłowicach został ogłoszony przetarg na grupowy zakup energii.

Szacunkowa  wartość całego zamówienia wynosi ponad 54 mln złotych / bez VAT /. Zamawianą energię elektryczną gminy chcą przeznaczyć na oświetlenie ulic oraz potrzeby lokali i obiektów samorządowych. W tej ostatniej grupie są m.in. placówki służby zdrowia wraz ze szpitalami oraz samorządowe jednostki kultury. Dostawa energii ma się odbywać na podstawie oddzielnie zawieranych przez poszczególne samorządy i ich podmioty umów.

W kwietniu bieżącego roku wszyscy uczestnicy przetargu podpisali porozumienie w sprawie grupowego zakupu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych całą procedurę przetargową w imieniu wszystkich sygnatariuszy porozumienia przeprowadza gmina Świętochłowice, jednak to Górnośląski Związek Metropolitalny koordynuje i nadzoruje przygotowania, jak i realizację przetargu. Zgodnie z zapisami porozumienia wyłonieniem dostawcy energii zajmie się dziewięcioosobowa komisja powołana przez prezydenta Świętochłowic. Co najmniej 3-ech jej  członków wskażą  sygnatariusze  porozumienia. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokładnie określa wymagania jakie muszą spełniać potencjalni dostawcy energii elektrycznej. Najważniejsze z nich to  posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Samorządy  wymagają również od potencjalnych dostawców energii elektrycznej odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. I tak  muszą oni wykazać się  co najmniej 3 innymi dostawami energii elektrycznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 mln złotych brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 10 mln złotych.

Podmioty zainteresowane przetargiem i spełniające jego wymagania mają 40 dni na złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. W okresie tym muszą również wpłacić wadium. W ciągu 10 dni od ukazania się ogłoszenia oferenci mogą składać pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli będą one istotne i szczegółowe komisja przetargowa może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Przetarg wygra oferta, która będzie zawierać najniższą  cenę za 191 GWh energii elektrycznej. W sytuacji, gdy dwaj oferenci zaproponują taką samą cenę, komisja wezwie ich do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. - Liczymy na kilku czołowych graczy na rynku. Ten, kto zaoferuje najniższą stawkę za 1 MWh, otrzyma cały kontrakt na dostawę około 191 GWh energii do 20 gmin – powiedział przewodniczący GZM, Dawid Kostempski. Startujące w przetargu gminy liczą na oszczędności od kilku do kilkunastu procent rocznie.  Przetarg obejmuje około 4,5 tysiąca punktów poboru energii. To sprawia, że jest on największym, spośród dotychczas przeprowadzonych tego typu zamówień publicznych w Polsce

Inicjatorem grupowego zakupu energii był Górnośląski Związek Metropolitalny. Spośród miast Metropolii „Silesia” porozumienie w tej sprawie podpisało 12 miast / Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze /. Dwa pozostałe samorządy – gliwicki i rudzki deklarują, że do porozumienia przystąpią przy organizacji kolejnego przetargu na zakup energii w 2014 roku. Spośród miast Metropolii „Silesia”  do grupowego zakupu energii przystąpiły  Knurów, Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Radzionków, Wyry oraz Powiaty Mikołowski i Zawierciański.