Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Biuro ds. Obsługi Przedsiębiorców

Kierownik Anneta Wojnarowicz
pokój 104
Tel. 32 3491-823
op@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Biura ds. Obsługi Przedsiębiorców należy koordynacja działań Urzędu w zakresie obsługi osób prowadzących działalność gospodarczą oraz prac związanych z przygotowaniem kompleksowej informacji dla przedsiębiorców, w tym w szczególności:
1) Diagnoza lokalnego rynku pod kątem:
- dostępności lokali i terenów inwestycyjnych nadających się do prowadzenia  działalności gospodarczej,
- stanu dróg i innej infrastruktury technicznej,
- wysokości podatków i opłat lokalnych dla przedsiębiorców,
- ulg i zwolnień oferowanych przedsiębiorcom.
2) Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w mieście pod następującymi względami:
- dostęp do informacji o potencjalnych źródłach finansowania  działalności gospodarczej (np. pożyczki, kredyty),
- dostęp do informacji o programach wsparcia dla przedsiębiorców z UE,
- dostęp do wykwalifikowanych pracowników,
- dostęp do informacji mających znaczenie  dla osób prowadzących działalność gospodarczą (np. nowoczesne technologie, rynki zbytu).
3) Współpraca z instytucjami prowadzącymi działania wspierające przedsiębiorstwa (PUP, Inkubatory przedsiębiorczości).
4) Tworzenie programów wsparcia dla przedsiębiorców (np. bezpłatne szkolenia).
5) Wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązywaniem kontaktów w krajowych i międzynarodowych (np. organizacja misji gospodarczych, spotkania bilateralne).
6) Diagnoza związana z zatrudnieniem przez przedsiębiorców absolwentów szkół zawodowych i techników oraz predyspozycji jakie powinni oni posiadać.
7) Organizacja dla młodzieży lekcji przedsiębiorczości i prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych.
8) Koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń w ramach rozwoju przedsiębiorczości w mieście.
9) Zarządzanie informacją na stronie  internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie dot. Przedsiębiorczości.
10) Organizacja wydarzeń promujących rozwój lokalnej przedsiębiorczości (np. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości).
11) Promowanie inicjatyw zmierzających do popularyzacji samozatrudnienia.