Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego

Tytuł projektu:
Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego.

Źródło finansowania projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi
Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

Wartość projektu:
51.776.311 zł

Dofinansowanie:
dotacja ze środków UE: 44.009.864 zł., co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych
środki własne Gminy: 7.776.446,71 zł., w tym: 6.213.157,37 zł (pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach) i 1.553.289,34 (budżet Gminy)

Opis projektu:

W ramach  oczyszczenia i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacji terenu przyległego będą przeprowadzone następujące prace:

  • Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków. Kwatera będzie służyć do zmagazynowania usuwanych ze stawu zanieczyszczonych osadów dennych. Zgromadzone tam osady będą przekazywane do utylizacji termicznej. Utylizacja termiczna odpadów niebezpiecznych stanowi największy, dochodzący do 40 %,  koszt projektu. Po usunięciu odpadów kwatera zostanie zlikwidowana.
  • Budowa bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów poprodukcyjnych. Będzie ona służyła do zapobiegania wtórnemu przedostawaniu się zanieczyszczeń z hałdy do stawu.
  • Budowa kwatery odwadniania osadów - montaż aeratorów.
  • Rozbiórka istniejącego zbiornika odcieków.
  • Odbudowa wartości przyrodniczej terenu (renowacja szaty roślinnej, korekta ukształtowania    brzegów/  skap, budowa drogi technicznej o nawierzchni naturalnej biologicznie czynnej.


Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 2012 r.
Zakończenie realizacji projektu: 2015 r.