Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Nabór do komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w celu zaopiniowania  ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice  w obszarze  pomoc społeczna - świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

 Oferty należy składać na  formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz należy przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub złożyć osobiście (pok. 304) w terminie do dnia 8 marca 2013 r.

 

OGŁOSZENIE