Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Oferta zadania publicznego do wglądu

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, że do 1 października br. można pisemnie zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego "Kulturalnie, sportowo, edukacyjnie - zwiększenie zaangażowania świętochłowickiej młodzieży w realizację projektów społecznych”  (art. 19a  ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).

Miasto Świętochłowice może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego