Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Milion dla urzędu pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach pozyskał prawie 1 mln zł z Unii Europejskiej. Dzięki nim 80 osób powyżej 30 roku życia będzie mogło odbyć szkolenia, staże lub otrzymać pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach. Z pomocy mogą skorzystać osoby należące, do co najmniej jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu urząd pracy proponuje szkolenia indywidualne dla 15 osób, staże dla 35 osób,  środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 10 osób. Dodatkowo przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Projekt Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (I) realizowany jest w ramach  osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).