Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Przydatne przepisy prawa

Poniżej przedstawiam kodeksy, ustawy i rozporządzenia, które najczęściej mają zastosowanie w sprawach zgłaszanych przez Konsumentów. Zawarte w nich przepisy szczegółowo określają uprawnienia Konsumentów, a także obowiązki przedsiębiorców. Warto zapoznać się z ich treścią, jeżeli mamy wątpliwości czy na pewno mamy prawo ubiegać się o zwrot pieniędzy za nieudane wakacje bądź oddać zasłonki, których kolor źle dobraliśmy do wystroju wnętrza. Znajdziemy w nich odpowiedź na pytania dotyczące poważnych zobowiązań finansowych i umownych, ale także rozwiejemy swoje wątpliwości, jeżeli chcemy się upewnić jak złożyć reklamację na usługi telekomunikacyjne.

 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz. 331) określa główne zadania rzecznika konsumentów.

 • Jeżeli interesuje nas złożenie reklamacji towaru, szczegóły znajdziemy w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2004, nr 96, poz. 959).

 • Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś na temat możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa albo interesuje nas czym różni się taka umowa od tej, zawartej na odległość, zajrzyjmy do Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271) Ten akt prawny rozwieje także nasze wątpliwości dotyczące zakupów przez internet i poprzez aukcje lub licytacje.

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93) precyzuje wszystkie sprawy nieuregulowane przepisami szczegółowymi, zwłaszcza zatem kwestie związane z ofertą, gwarancją i zobowiązaniami umownymi. Znajdziemy w nim również odpowiedź na pytanie czy należy nam się zwrot kwoty, którą wpłaciliśmy przed zakupem towaru, z którego zrezygnowaliśmy po głębszym namyśle, czyli rozwiąże problem różnicy pomiędzy zadatkiem a zaliczką.

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204) ma szerokie zastosowanie w przypadku usług finansowych, internetowych i elektronicznych.

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011, nr 126, poz. 715) precyzuje prawa i obowiązki kredytodawców i kredytobiorców.

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.) została opracowana z myślą o Konsumentach, którzy korzystając z usług świadczonych przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, zawiedli się i chcą skorzystać z możliwości reklamacji usługi turystycznej.

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503) zajmuje się problematyką zmów przedsiębiorców i określa zasady ich koncentracji.

 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206) wyjaśnia jakie działania przedsiębiorców są nieuczciwe wobec Konsumentów, a tym samym zabronione.

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553) zawiera klasyfikację wykroczeń i przestępstw.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2004, nr 226 poz. 2291) określa tryb składania i niezbędne elementy reklamacji telekomunikacyjnej.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. 2003, nr 31, poz. 258) okaże się pomocne, gdy okaże się, że zakupiliśmy spleśniały twarożek albo sfermentowany sok owocowy.

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców określa szczegółowy program szkolenia dla kandydatów na kierowców, zatem jeżeli nie jesteśmy zadowoleni ze sposobu przeprowadzenia kursu albo co gorsza, jeżeli ośrodek szkolenia nienależycie wykonuje postanowienia zawarte w umowie – można sprawdzić czy mamy podstawę, aby dochodzić swoich roszczeń.