Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Ośrodek Pomocy Społecznej

Priorytetem Ośrodka jest wielokierunkowa pomoc dzieciom - zwłaszcza z rodzin patologicznych i moralnie zagrożonych. Świadczeniami objęte są już niektóre niemowlęta, dzieci żłobkowe i przedszkolaki oraz najliczniej młodzież szkolna (z dożywiania w świetlicach szkolnych, ochronkach przyparafialnych i ośrodkach kuratorskich).

Ośrodek realizuje od kilku już lat program aktywizacji społecznej i psychofizycznej osób starszych i niepełnosprawnych, rozwijając bazę instytucjonalnej pomocy środowiskowej. Stanowią ją:

 • Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień",
 • Dom Dziennego Pobytu przy ul. Imieli 12 wraz z filią przy ul. Katowickiej 35,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy z integracyjnym domem dziennego pobytu oraz z pracownią terapii zajęciowej.

Z tej formy pomocy pomocy korzysta w mieście blisko 500 osób. Placówki te stanowią centrum usługowe dla korzystających z nich podopiecznych w zakresie:

 • rehabilitacji psychofizycznej,
 • terapii zajęciowej,
 • usług opiekuńczych w domu chorego.

Działalność ta zyskała uznanie władz wojewódzkich i centralnych. Ośrodek otrzymał wyróżnienia listami gratulacyjnymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody Katowickiego.

Zadania Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej:

 • tworzy warunki organizacyjne do funkcjonowania pomocy społecznej,
 • analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • pobudza społeczną aktywność w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • prowadzi pracę socjalną,
 • przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne przewidziane w ustawach zawierających przepisy o pomocy społecznej,
 • zapewnia szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej.

Zadania dodatkowe:

 • prowadzenie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień",
 • prowadzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Imieli 12 i filii Domu przy ul. Katowickiej 35,
 • prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz niedostosowanym społecznie,
 • wykonywanie innych zadań Miasta z zakresu pomocy społecznej, określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, związkami wyznaniowymi i innymi podmiotami wykonującymi zadania pomocy społecznej,
 • obsługa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Rejony opiekuńcze

Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej? Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do rejonu opiekuńczego w pobliżu Twego miejsca zamieszkania:

 •  Nr 1 - Koordynator: Patrycja Parkitna
  Świętochłowice, ul. Katowicka 35
  Godziny urzędowania: 7.00-15.00
 • Nr 2 - Koordynator: Irmina Moś
  Świętochłowice, ul. Katowicka 33
  Godziny urzędowania: 7.00-15.00
 • Nr 3 - Koordynator: Anna Polańska
  Świętochłowice, ul. Sądowa 5
  Godziny urzędowania: 7.00-15.00
 • Nr 4 - Koordynator: Monika Szewczyk
  Świętochłowice, ul. Karpacka 3
  Godziny urzędowania: 7.00-15.00

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
41-600 Świętochłowice
ul. Katowicka 35
Telefon: 32 245 51 04, 32 245 05 56, 32 245 48 60
ops@ops-sw.pl
www.ops-sw.pl

Godziny urzędowania:
pon.-pt.: 7.00-15.00