Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Karta 3+

Program „Trzy Plus” przyjęty uchwałą Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych (tj. mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje), rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Miasta Świętochłowice, oraz podopiecznych całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą w Świętochłowicach. Ma on na celu wspieranie oraz propagowanie pozytywnego wizerunku takich rodzin. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 139/2011 z dnia 11.04.2011r. określony został wzór karty „Trzy Plus” oraz wniosku o wydanie karty w ramach Programu „Trzy Plus”.

Beneficjenci Programu mogą codziennie bezpłatnie korzystać przez 1,5 godziny z pływalni miejskiej, w okresie zimowym przez 45 minut z lodowiska miejskiego, 50% zniżki przy zakupie biletu wstępu na kąpielisko OSiR „Skałka” oraz z 50% zniżki przy zakupie biletu wstępu do Muzeum Powstań Śląskich. Program umożliwia również bezpłatny wstęp na płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez jednostki budżetowe i samorządowe oraz uprawnia do 20% zniżkiprzy wstępie do Śląskiego Wesołego Miasteczka i Sali Zabaw Lizzy na terenie Parku Śląskiego.   

Kartę „Trzy Plus” stanowiącą potwierdzenie uprawnień do korzystania z w/wym. ulg otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej, rodziny zastępczej oraz podopieczny całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą  w Świętochłowicach, na podstawie wniosku złożonego przez rodzica, opiekuna prawnego lub dyrektora całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą w Świętochłowicach. Na podstawie znowelizowanej uchwały podjętej na sesji w dniu 30 września 2013 r. (Nr XXXIX/438/13) Karty „Trzy Plus” wydawane są na okres 4 lat dla osób pełnoletnich oraz na okres do osiągnięcia pełnoletniości dla nieletnich beneficjentów Programu. Zmiana zapisów pierwotnej uchwały umożliwia również osobom pełnoletnim tj. rodzicom i opiekunom dzieci, ubieganie się o przedłużenie okresu ważności Karty „Trzy Plus” o kolejne 2 lata. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o przedłużenie ważności Karty „Trzy Plus” dostępnym na stronie internetowej www.swietochlowice.pl oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego (ul. Katowicka 54). Karty, które utraciły ważność należy zwrócić do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w chwili  odbioru nowych  Kart „Trzy Plus”.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach bądź przesłać do Urzędu Miejskiego na adres: ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

Do wniosku należy dołączyć:
1)  w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
2) w przypadku rodzin zastępczych - kserokopia decyzji Prezydenta Miasta w sprawie przyznania pomocy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
3) w przypadku podopiecznych całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej - kserokopia skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Pobierz wniosek o wydanie Karty „Trzy Plus”
Pobierz wniosek o przedłużenie ważności Karty „Trzy Plus”
Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/62/11
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 139/2011
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/155/11
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/438/13
Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/565/14