Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

LVI sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu LVI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2018 roku, LIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 września 2018 roku, LIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 1 października 2018 roku oraz LV obrad sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 października 2018.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przedstawienie informacji z wykonania obowiązku złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym za 2017 rok przez osoby określone w art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875).
6. Przedstawienie informacji na temat oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach za 2017 rok, złożonych do dnia 30 kwietnia 2018 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz kolejnych oświadczeń złożonych na  2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018, według stanu na dzień 16 września 2018 r.
7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach 
w okresie kadencji 2014 – 2018.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Świętochłowicach w okresie kadencji 2014 – 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Świętochłowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Świętochłowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Miasta Świętochłowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
17. Zamknięcie sesji.