Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

LIV sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta LIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 1 październik 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe poprzez zmianę planów sieci oraz granic obwodów publicznych szkół przyjętych Uchwałą
nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., z późn. zm.

4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Świętochłowice w latach  2014 - 2018.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świętochłowice w 2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania polegającego na ustanowieniu użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina Lipinki w Świętochłowicach”

7. Zamknięcie sesji.