Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

LIV sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że LIV sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w poniedziałek 15 września 2014 r. o godz. 20.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwały w sprawie: realizacji projektu nr POIS.02.02.00-00-002/11 pod nazwą „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego” w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.
  • Interpelacje i zapytania radnych.
  • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
  • Zakończenie obrad sesji.