Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

LI sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że LI sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęcona m.in. absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok, odbędzie się w środę 25 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2014 r. oraz L sesji Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2014 r.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym  tj. od dnia 21 maja 2014 r. do dnia 5 czerwca 2014 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2013 rok.
  - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok oraz uchwały   Nr 4100/IV/96/2014  z dnia 25 kwietnia 2014 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii  o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2013 rok.
  - przedstawienie opinii  komisji na temat sprawozdania  finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu  Miasta Świętochłowice za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia   komunalnego,
  - rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego  oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. – dyskusja,
  - odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2013 rok i poddanie jej pod głosowanie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok.
  - przedstawienie uchwały Nr 1/14 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok.
  - przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
  -  odczytanie projektu uchwały  w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok i poddanie jej pod głosowanie.

 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 • Zakończenie sesji.