Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakładającego stworzenie Centrum Usług Społecznościowych przy ulicy Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach.

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego, który obejmować będzie stworzenie Centrum Usług Społecznościowych przy ulicy Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach.
Zakres Projektu obejmuje w celu stworzenia Centrum Usług Społecznościowych w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 wykonanie robót budowlanych związanych m.in. z:
- remontem klatki schodowej i wiatrołapu;
- remontem pomieszczeń;
- dociepleniem poddasza;
- wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej;
- remontem posadzek oraz renowacją powłok malarskich;
- renowacją elewacji oraz odtworzeniem pierwotnej formy elementów elewacyjnych
- wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- wymianą pokrycia dachu oraz remontem kominów;
- wymianą i wzmocnieniem stropów;
- przebudową ścian i ścianek działowych;
- instalacją wodno - kanalizacyjną, gazu ziemnego oraz centralnego ogrzewania;
- wentylacją i klimatyzacją;
- instalacją elektryczną i niskoprądową.

Konsultacje trwać będą w okresie od 06.02.2017 r. do 10.02.2017 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

 ANKIETA

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT, który obejmować będzie modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic.

Zakres Projektu obejmuje m.in. wymianę opraw oświetleniowych ulicznych w technologii LED na ulicy Katowickiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Bytomską do skrzyżowania z ul. Szkolną), ulicy Pocztowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kubiny), ulicy Wojska Polskiego (trakt pieszy pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ceramiczną a skrzyżowaniem z ul. Drzymały), Drogowej Trasie Średnicowej.
 
Konsultacje trwać będą w okresie od 14.11.2016 r. do 21.11.2016 r.
 
Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl w terminie do 21.11.2016 r.
 
Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA