Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Klasówka powstańcza 2018. Już czas na przygotowania

Już 20 marca odbędzie się trzecia edycja „Klasówki powstańczej”. To najwyższy czas na przygotowania i zapoznanie się z literaturą konkursową. W tym roku pojawi się też nowość: powstańczy pojedynek drużyn prezydentów Świętochłowic i Poznania. W ostatnim z wymienionych miast zostanie zorganizowany finał konkursu.

Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza” odbywa się od 2016 roku, a jego pomysłodawcą jest prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski.

Każda edycja konkursu posiada swój wiodący motyw. W tym roku będzie to ukazanie udziału oraz zaangażowania na rzecz Powstań Śląskich Polaków z Wielkopolski. „Klasówka” uwzględni też najistotniejsze aspekty pierwszego zwycięskiego powstania Polaków – Powstania Wielkopolskiego, którego 100. rocznicę obchodzić będziemy w 2018 roku. 

W I etapie konkursu udział biorą zainteresowani uczniowie. Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 9 marca br. on-line za pomocą arkusza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/ 

I etap konkursu zaplanowano na wtorek 20 marca 2018 r. Równocześnie z etapem szkolnym, przeprowadzanym w zgłoszonych do udziału szkołach, w tym samym czasie, tj. 20 marca 2018 r. o godz. 10.00 „Klasówkę powstańczą” dostępną w wersji on-line mogą napisać wszyscy zainteresowani na stronie internetowej: https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/ 

Do II etapu zakwalifikuje się maksymalnie 50 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w I etapie.

II etap konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

Nowością i atrakcją tegorocznej edycji konkursu będzie „pojedynek powstańczy” między zespołami prezydentów Świętochłowic i Poznania.  Drużynę Dawida Kostempskiego zasili  maksymalnie 30 uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. Ten finał finałów rozegra się w czerwcu 2018 roku w Poznaniu.

Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. 

 

Wykaz tekstów i multimediów do Konkursu „Klasówka powstańcza” (edycja 2018)

  1.  http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/ (temat lekcji na Platformie Edukacyjnej „EDUŚ”). 
  2. http://www.katowice.ap.gov.pl/art,94,szkice-archiwalno-historyczne-nr-8-2011 (Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy. Pomniki. Rocznice. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2011, nr 8). 
  3. http://katowice.wyborcza.pl/multimedia/powstania-slaskie/ (W 95. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego).
  4. Powstania śląskie i plebiscyt. Scenariusze lekcji. Kalendarium. Teksty i źródła. Słownik pojęć. Biogramy, oprac. M. Fic. Świętochłowice 2015.
  5. Wacław Ryżewski, Zaangażowanie Rzeczypospolitej w ruch powstańczy na Górnym Śląsku. Uwarunkowania i rezultaty, [w:] Powstania śląski i plebiscyt w procesie zrastania Górnego Śląska z Macierzą, red. A. Brożek. Bytom 1993, s. 81-98.
  6. Dorota Sula, Pomoc Wielkopolski dla Górnego Śląska w latach 1919-1921 w świetle prasy regionalnej, [w:] GórnyŚląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji, red. J. Durka. Poznań 2012, s. 85-104.
  7. Marek Białokur, Porównanie obrazu Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich w szkolnych podręcznikach historii, [w:] Górny Śląsk i Wielkopolska w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Wybrane aspekty z dziejów polityki i edukacji, red. J. Durka. Poznań 2012, s. 189-236.

 

Literatura dodatkowa do II etapu

  1. http://powstaniaslaskie.com.pl/ [Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich].
  2. Jan Ludyga-Laskowski, Zarys historii trzech powstań śląskich 1919–1920–1921. Warszawa–Wrocław 1973.
  3. Mieczysław Wrzosek, Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921. Warszawa 1992.