Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Katowicka 3b/2

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Świętochłowicach przy ulicy Katowickiej 3b/2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .

Powierzchnia użytkowa - 49,50 m2
Cena wywoławcza - 62 000 zł
Wadium - 6 900 zł
Termin przetargu - 24 lutego 2017 r. godz. 12:30

Powyższy przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Postąpienie – nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.
Wadium  należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 5) lub winno wpłynąć na konto Urzędu nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice w terminie do 20 lutego 2017 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 114), tel. 32/3491-934.
Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zobacz więcej