Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014 roku rodziny zainteresowane posiadaniem Karty Dużej Rodziny mogą składać wnioski o jej przydzielenie. Wnioski są przyjmowane w wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Świętochłowicach. 

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych przez jednostki państwowe oraz podmioty niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

Posiadaczom karty przysługują dodatkowe zniżki oraz uprawnienia.

Każdemu członkowi rodziny jest wystawiana bezpłatna karta. Rodzice mogą z niej korzystać dożywotnio, a dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie, jednak do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby otrzymać Kartę należy okazać oryginał lub odpis dokumentów potwierdzających uprawnienie do Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozo9stawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

Partnerzy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Szczegóły

Wzór wniosku

Wzór oświadczenia

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka