Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Gospodarczy i Obsługi Urzędu

Naczelnik Jolanta Parzonka
pokój 121
Tel. 32 3491-855
gou@swietochlowice.pl

Do podstawowego  zakresu działania Wydziału Gospodarczego i Obsługi Urzędu należy prowadzenie spraw w zakresie administrowania budynkami i pomieszczeniami Urzędu, sprzętem, ubezpieczeniem mienia, zaopatrzeniem, prowadzeniem magazynu, przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem korespondencji, prowadzeniem biura rzeczy znalezionych, w tym w szczególności:
1. Zarządzanie budynkami i pomieszczeniami Urzędu i sprzętem, w tym ochrona budynków, zabezpieczenie przeciwpożarowe, dostawa mediów, dostawa usług telekomunikacyjnych,  utrzymanie pomieszczeń w budynkach w należytym porządku i czystości, utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym, gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i ogólnoużytkowymi.
2. Prowadzenie gospodarki materiałami zaopatrzeniowymi, odzieżą służbową i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie Urzędu.
3.  Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem samochodów służbowych Straży Miejskiej.
4. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją taboru samochodowego Urzędu, w tym Straży Miejskiej.
5. Planowanie remontów i konserwacji administrowanych budynków oraz pomieszczeń biurowych.
6. Przyjmowanie, wysyłanie, rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, w tym dokonywanie elektronicznej rejestracji  korespondencji wpływającej do Urzędu.
7. Obsługiwanie centrali telefonicznej i urządzeń służących do monitoringu Urzędu.
8. Prowadzenie obsługi punktu wydawania kluczy.
9. Rozliczanie kosztów związanych z zanieczyszczeniem środowiska przez spaliny z samochodów służbowych i kotłowni centralnego ogrzewania.
10. Zaopatrzenie w pieczątki, pieczęcie, tablice urzędowe oraz prowadzenie ewidencji, w tym zakresie.
11. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem biletów tramwajowych.
12. Prowadzenie spraw związanych z wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego, w tym wystawianie faktur za wynajem.
13. Prowadzenie ewidencji i wykonywanie czynności związanych z wywieszaniem dokumentów na tablicach ogłoszeń.
14. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem prywatnych rozmów telefonicznych ze służbowej stacji telefonicznej.
15. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowej gospodarki magazynowej.
16. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Miasta.
17. Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w artykuły biurowe, druki, formularze, meble i sprzęt biurowy za wyjątkiem sprzętu komputerowego, bilety, gazety, wydawnictwa.
18. Prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych oraz ilościowo - wartościowej przedmiotów nietrwałych, w tym współudział w inwentaryzacji mienia Urzędu Miejskiego.
19. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych, w tym ewidencjonowanie, przechowywanie i poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.  
20. Zapewnienie zabezpieczenia technicznego, materialnego, obsługę środków finansowych przy  wykonywaniu zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu RP, Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, samorządowymi oraz przeprowadzanymi referendami i spisami powszechnymi.