Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Dotacje dla klubów sportowych

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje o możliwości zgłaszania przez kluby sportowe wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2014.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 15 września 2013r. wniosku wraz z wymaganymi załącznikami wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej Świętochłowice z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,

2. aktualny statut klubu sportowego - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

3. licencję klubu sportowego - kopia potwierdzona za zgodność z  oryginałem,

4. zgodę właściwego polskiego związku sportowego, w przypadku udziału klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane przez polski związek sportowy lub zrzeszającą ten związek międzynarodową organizację sportową,

5. potwierdzenie kwalifikacji osób realizujących zadanie.

 Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/36/11Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 r.  Wnioski należy składać do 15 września 2013r. w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.