Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Dofinansowanie projektów "małych"

Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłaszają rozpoczęcie trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego.

 Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 5 tys. do 40 tys. franków szwajcarskich.

 Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są świadomi swoich praw i obowiązków obywatele, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

 Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe, których średnia sum przychodów z działalności w ostatnich dwóch okresach obrachunkowych nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych. Szczegółowe kryteria kwalifikowalności Wnioskodawców dostępne są na stronie Operatora  http://www.swissgrant.pl/index.php/pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/do-pobrania

 Nabór Wniosków będzie trwał do 29 maja 2013 r.

 Szczegółowe informacje związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej http://www.swissgrant.pl w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych  oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

 Źródło: www.programszwajcarski.gov.pl