Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Darmowa pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna rusza ponownie od stycznia. W Świętochłowicach takie porady będzie można uzyskać w Młodzieżowym Domu Kultury, przy ul. Harcerskiej 1 już od 2 stycznia 2018 r. Punkt będzie czynny w: poniedziałek 8-13, we wtorek 14-18, w środę i czwartek 9-18, natomiast w piątek 13-17. Porad udzielać będą adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz Związek Górnośląski.

System darmowej pomocy prawnej rozpoczął funkcjonowanie od 2016 r. na terenie całej Polski. Rad udzielać będą adwokaci i radcowie prawni oraz doradcy podatkowi, osoby które ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby z co najmniej trzyletnim doświadczeniem.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,

- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

- która nie ukończyła 26 lat - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- która ukończyła 65 lat - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,

- która jest w ciąży - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.