Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Darmowa pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna rusza ponownie od stycznia. W Świętochłowicach takie porady będzie można uzyskać w Młodzieżowym Domu Kultury, przy ul. Harcerskiej 1 już od 2 stycznia 2017 r. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz od 14.00 do 18.00. Porad udzielać będą adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz Adwokat ze Związku Górnośląskiego.

System darmowej pomocy prawnej rozpoczął funkcjonowanie od 2016 r. na terenie całej Polski. Rad udzielać będą adwokaci i radcowie prawni oraz doradcy podatkowi, osoby które ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby z co najmniej trzyletnim doświadczeniem.
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
 której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 
z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)
- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
- która nie ukończyła 26 lat,
- która ukończyła 65 lat,
- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
- która jest w ciąży.