Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Co każdy Konsument wiedzieć powinien

 • Reklamacja towaru tytułem niezgodności z umową obowiązuje przez 2 LATA od daty zakupu

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia    przed upływem 2 lat od daty wydania towaru kupującemu.  W razie wymiany towaru na nowy termin ten biegnie na nowo. Reguluje to art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 • Istnieją 2 rodzaje roszczeń reklamacyjnych

Z tytułu niezgodności towaru z umową
Możemy dochodzić swoich roszczeń tytułem niezgodności towaru z umową, wówczas prawo takie przysługuje nam przez dwa lata od zakupu, a odpowiedzialnością możemy obarczyć sprzedawcę, który ten towar nam wydał. Okres odpowiedzialności sprzedawcy wynosi 2 lata od dnia wydania towaru (czyt. pkt 1).

Mówiąc najogólniej, a także w oparciu o art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, towar jest niezgodny z umową, jeżeli nie nadaje się do celu, do jakiego jest przeznaczony i nie posiada właściwości, jakie powinien mieć towar tego rodzaju.

Z tytułu gwarancji
Mamy do wyboru także drugą możliwość reklamowania wadliwego towaru – tytułem gwarancji. Wówczas roszczeń dochodzimy u gwaranta (wystawcy dokumentu, czyli najczęściej producenta lub dystrybutora danego towaru) w terminie określonym w treści karty gwarancyjnej (jeżeli w dokumencie gwarancyjnym nie ma informacji na ten temat, wtedy zgodnie z art. 577 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny termin gwarancji wynosi 1 rok licząc od dnia wydania rzeczy). Prawo takie przysługuje nam na mocy art. 577 Kodeksu cywilnego, a art. 13 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego precyzuje, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 • Masz prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy – złóż stosowne oświadczenie i zachowaj dowód nadania przesyłki

Ustawodawca, biorąc pod uwagę specyfikę umów zawieranych poza siedzibą przedsiębiorstwa lub na odległość, chroni konsumentów zakupujących towary w taki właśnie sposób, dając im możliwość rezygnacji i odstąpienia od umowy za pomocą ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Artykuł 2 powyższej ustawy precyzuje tryb postępowania w przypadku umów poza lokalem, a art. 7 określa działanie w odniesieniu do umów zawieranych na odległość.

 • Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy PRZECZYTAJ JĄ uważnie

Pamiętajmy, że umowa wiąże obie strony, a odstąpienie od niej przed okresem jej obowiązywania lub niezachowanie jej warunków może się dla nas wiązać nawet z koniecznością pokrycia wielu dodatkowych opłat przewidzianych w regulaminie, z którym powinniśmy się zapoznać przed zawarciem umowy.

 • Sprzedawca ma 14 DNI na ustosunkowanie się do roszczeń Konsumenta

Jeżeli nie otrzymamy zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia złożonej przez nas reklamacji tytułem niezgodności towaru z umową w terminie do 14 dni, możemy uznać, że sprzedawca stwierdził zasadność naszych roszczeń, a tym samym zgodził się spełnić nasze żądanie – dyscyplinuje go art. 8 § 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 • Zachowaj dowód zakupu! (paragon lub fakturę)

Co prawda nie jest to jedyna podstawa do dochodzenia swoich roszczeń, ale znacznie to ułatwia. Jeżeli nie posiadamy paragonu ani faktury, możemy udowodnić fakt zakupu poprzez okazanie dowodu przelewu, wydruku z terminala, dowodu płatności kartą płatniczą, a nawet oprzeć się na oświadczeniu świadków, jednak takie sposoby nie są mile widziane przez sprzedawców. Aby zatem zaoszczędzić sobie kłopotów z udowadnianiem, że kupiliśmy coś właśnie w tym sklepie, zatrzymajmy paragon.

 • W ciągu 14 dni można odstąpić od umowy o kredyt konsumencki

Art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim uprawnia Konsumenta do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie stosownego oświadczenia pod wskazany przez kredytodawcę adres przed upływem jego upływem.

Warto pamiętać o odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki, jeżeli rezygnujemy z zakupów dokonanych na podstawie tzw. umów zawieranych na poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość – odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży nie musi być jednoznaczne z rezygnacją z kredytu. Aby uniknąć kłopotów z bankami, dopilnujmy dopełnienia formalności.

 • UMOWA NA PIŚMIE jest obowiązkowa przy sprzedaży na raty, na zamówienie, na próbę lub powyżej 2000 zł , a w pozostałych przypadkach na żądanie kupującego

 Art. 2 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na sprzedawcę obowiązek podania do wiadomości kupującego ceny oferowanego towaru oraz jego ceny jednostkowej, czyli ceny za jednostkę miary.

W przypadku sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę, a także powyżej 2000 zł sprzedawca ma obowiązek potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. Podobnie w przypadku żądania kupującego sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy, w którym określa towar, jego ilość i cenę.

Taki zapis w przepisach ma na celu ustrzeżenie Konsumenta przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Jeżeli spiszemy umowę, zlecając produkcję mebli kuchennych na wymiar, określając ściśle przewidywany koszt zamówienia, unikniemy niespodzianki podczas odbioru zlecenia i dokonywania zapłaty za nie. Stolarz nie wmówi nam wówczas, że zamówiliśmy 3 fronty lakierowane, których koszt przewyższa nasze oczekiwania, jeżeli faktycznie umówiliśmy się z nim, że chcemy mieć tylko jeden taki front i jeżeli będzie to zapisane w umowie-zleceniu. Nie będziemy się też musieli obawiać, że kuchnia nie będzie gotowa w wyznaczonym terminie, bo nawet jeśli zapis umowy będzie mówił o terminie miesiąca na realizację, a w rzeczywistości będziemy czekać trzy miesiące, to będziemy mieli podstawę do dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy.

 • Masz prawo reklamować towar żywnościowy

Terminy, w jakich trzeba zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową w zależności od rodzaju towaru żywnościowego  precyzuje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku. Należy to oczywiście zrobić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od otwarcia opakowania bądź 3 dni od dnia sprzedaży w przypadku towaru sprzedawanego luzem. Trzeba jednak pamiętać, aby uczynić to przed upływem terminu przydatności do spożycia.

 • Przepisy nie zapewniają możliwości zwrotu towaru zakupionego stacjonarnie bez przyczyny

Żadne przepisy konsumenckie nie zapewniają możliwości bezpodstawnego zwrotu pełnowartościowego, niewadliwego towaru. Jeżeli sprzedawca wyraża na to zgodę lub sam proponuje to kupującym w celu zachęcenia ich do zakupów w swoim sklepie, jest to wyłącznie jego dobra wola.

Oczywiście, istnieje zwrot jako jedna z możliwości rozpatrzenia reklamacji tytułem niezgodności towaru z umową, ale przysługuje konsumentowi dopiero wówczas, jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez  bezpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Wówczas konsument ma prawo podjąć decyzję czy życzy sobie zwrotu gotówki za wadliwy towar, czy stosownego obniżenia jego ceny.

 • Brak oryginalnego opakowania nie jest podstawą do oddalenia reklamacji

Nie istnieje żaden zapis, który nakazywałby zachowanie oryginalnego opakowania produktu i czynił z niego jedyny warunek przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego. Wręcz przeciwnie – w przepisach jasno jest napisane, że nie należy ograniczać ani wyłączać uprawnień Konsumenta.

 • To nieprawda, że towar po obniżce ceny nie podlega reklamacji (wyprzedaże sezonowe, promocje)

Będzie tutaj jednak miał zastosowanie art. 7 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, który zdejmuje odpowiedzialność ze sprzedawcy, jeżeli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział, lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć o tej niezgodności. Jeżeli zatem zakupiliśmy spodnie po obniżonej cenie, ponieważ miały zepsuty rozporek i podjęliśmy decyzję o ich zakupie świadomie, wiedząc o tym i postanawiając usunąć usterkę na własny koszt, a po pierwszym wyjściu w nich okaże się, że nie nadają się do celu, do jakiego są przeznaczone, ponieważ zafarbowały nam nogi i bieliznę, wówczas możemy zgłosić niezgodność towaru z umową. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że nie mamy prawa reklamować niedziałającego zamka błyskawicznego, czyli wady, która była powodem obniżenia ceny i o której mieliśmy wiedzę.