Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Budżet Obywatelski 2014

W przyszłym roku świętochłowiczanie po raz pierwszy zdecydują o wydatkach inwestycyjnych w swoich dzielnicach. Wszystko to za sprawą Budżetu Obywatelskiego, którego zadania do realizacji mieszkańcy mogą przedstawiać do 30 września br.

 

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski stanowi część wydatków gminy zaplanowanych na zadania inwestycyjne, które można zrealizować w trakcie jednego roku.

Jest on również formą konsultacji społecznych, dzięki którym świętochłowiczanie określą, możliwe do wykonania przez miasto inwestycje, na które chcą przeznaczyć budżetowe pieniądze. Muszą one jednak być zlokalizowane na terenach będących własnością gminy lub na tych, którymi może dysponować.

Wybrane przez mieszkańców zadania uwzględnione zostaną w projekcie przyszłorocznego budżetu, który uchwali Rada Miejska. Obecnie obowiązujące Zarządzenie Prezydenta Miasta już pozwala świętochłowiczanom przedstawiać swoje sugestie. Mają w sumie do rozdysponowania 250 tys. zł, po 50 tys. zł na każdą dzielnicę.

 Już można składać wnioski

Propozycje zadań do realizacji, osoby pełnoletnie i zameldowane na stałe w Świętochłowicach mogą składać do 30 września br. wypełniając wniosek. Dostępny jest on w Biurze Obsługi Mieszkańców świętochłowickiego magistratu, a także  na stronach internetowych www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl . Zadania muszą zostać poparte podpisami co najmniej 10 osób. 

Wnioski należy przesyłać drogą pocztową lub składać w Biurze Obsługi Mieszkańców pod adresem:
Urząd Miejski ul. Katowicka 54,
41-600 Świętochłowice
z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2014”.

Do 30 października br. złożone wnioski przeanalizuje powołany przez prezydenta miasta Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Jak zagłosować na wybrane inwestycje?

Dla każdej dzielnicy wyłonionych zostanie pięć zadań, które zyskały największe poparcie społeczne i mogą zostać zrealizowane. W formie ankiety będą one zaprezentowane mieszkańcom na stronach www.swietochlowice.pl i www.twoje.swietochlowice.pl .

Każdy zainteresowany wybierze  trzy spośród pięciu inwestycji, przyznając im 1, 2 lub 3 punkty, w wyniku czego powstanie ranking. Głosowanie potrwa od 16 listopada do 1 grudnia br.

Wypełnione ankiety, w powyższym terminie,  należy przesyłać drogą pocztową lub składać w Biurze Obsługi Mieszkańców pod adresem:
Urząd Miejski ul. Katowicka 54,
41-600 Świętochłowice
z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2014”

Po zsumowaniu głosów, najpóźniej do końca roku, ogłoszona zostanie lista zadań do realizacji. W przypadku, gdy dwie inwestycje uzyskają taką samą liczbę głosów o wyborze zadecyduje losowanie.

Uwaga! strona  www.twoje.swietochlowice.pl dostępna będzie od 11 września br.

ZARZĄDZENIE

WNIOSEK

WZÓR ANKIETY

WYKAZ WYDZIAŁÓW

HARMONOGRAM