Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Budżet na rok 2015

Podczas dzisiejszej „sesji budżetowej” Rady Miejskiej w Świętochłowicach przyjęto uchwałę, która określa planowane dochody i wydatki w 2015 roku.

Planowane dochody bieżące (np. z podatku od nieruchomości, PIT, CIT, subwencje ogólna i oświatowa, inne dochody gminy) mają wynieść 164 373 367 zł, zaś planowane dochody majątkowe (np. środki unijne i inne środki zewnętrzne pozyskane przez miasto na inwestycje, środki ze sprzedaży mienia) ustalone zostały na poziomie 34 193 930 zł. Zaprojektowane wydatki bieżące (np. na utrzymanie szkół, przedszkoli, miejsc żłobkowych, OPS-u, utrzymanie zieleni i parków, utrzymanie dróg, gospodarka odpadami i administracja) wynoszą 155 946 760 zł, a na inwestycje miasto ma wydać 43 669 136 zł.

Przyszłoroczne planowane dochody wyniosą 198 567 297 zł i będą o 148 proc. wyższe niż w roku 2010 (134 567 387,51 zł). Natomiast wydatki na inwestycje mają wynieść 43 669 136 zł, czyli o 480 proc. więcej niż w roku 2010 (9 080 995,84 zł).

Największa część budżetu zostanie przeznaczona na oświatę i wychowanie (23 proc.), nieco mniej pieniędzy wspomoże gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (20 proc.) oraz  pomoc społeczną (16 proc).

Warto także zauważyć, że przed rokiem 2011 miasto pozyskało środki zewnętrzne w kwocie 4 mln zł. W kadencji 2010-2014 udało się pozyskać 117 mln zł. Wzrost wynosi więc ok. 3000 proc. 

Inwestycje, które mają zostać zrealizowane w 2015 roku:

- rewitalizacja wież wyciągowych byłej „KWK Polska” oraz utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego (wartość całkowita - 7, 37 mln zł, dofinansowanie UE – 5, 12 mln zł),

- budowa pasywnej hali sportowej przy ZSO nr 2 – projekt wykonawczy i budowlany ( 100 tys. zł),

- przebudowa stadionu OSiR „Skałka” wraz z przywróceniem funkcji żużla realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.  (W roku 2015 wybór partnera prywatnego i rozpoczęcie działalności sekcji mini żużla),

- remont torowiska tramwajowego linii nr 7wraz z przebudową i remontem skrzyżowania ul. Chorzowskiej z ul. Bytomską (wkład miasta – 2,8 mln zł),

- budowa nowych placów zabaw wraz z siłownią napowietrzną przy ul. Polnej oraz budowa nowego placu zabaw na terenie przy CKŚ Zgoda ( wartość całkowita - 800 tys. zł.),

- rozbudowa skateparku na „Skałce” – budowa toru do Dirt Jumpingu ( wartość całkowita - 542,5 tys. zł, dofinansowanie UE – 461,1 tys. zł), 

- remonty dróg i budowa parkingów: ulice Bytomska, Chorzowska i Harcerska,

- budowa nowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 19 – wykonanie projektu budowanego i wykonawczego.

- rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Bytomskiej (koszt realizacji 650 tys. zł),