Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Budżet miasta na 2017 rok

Podczas dzisiejszej sesji budżetowej Rada Miejska w Świętochłowicach przyjęła budżet miasta na rok 2017, zaproponowany przez prezydenta Dawida Kostempskiego.

- Realizacja wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji oraz odpowiedzialna, zrównoważona gospodarka finansowa to podstawy zaaprobowanego przyszłorocznego budżetu. Dziękuję radnym, którzy poparli prorozwojowy plan finansowy na 2017 rok  – podkreśla Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.

Planowane dochody bieżące (m.in. z podatku od nieruchomości, PIT, CIT, subwencje ogólna i oświatowa oraz inne dochody gminy) mają wynieść 208 504 081 zł, zaś planowane dochody majątkowe (m.in. środki unijne i inne środki zewnętrzne pozyskane przez miasto na inwestycje, środki ze sprzedaży mienia) ustalone zostały na poziomie 10 577 960 zł. Zaprojektowane wydatki bieżące (m.in. na utrzymanie szkół, przedszkoli, miejsc żłobkowych, OPS-u, utrzymanie zieleni i parków, utrzymanie dróg, gospodarkę odpadami i administrację) wynoszą 195 502 572 zł, a wydatki majątkowe 27 484 681 zł.

Z tegorocznego budżetu miasta finansowane będą zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wśród najważniejszych wymienić należy:

- drogi gminne – przebudowa ul. Chrobrego (5 370 000 zł). Okres realizacji: lata 2015-2018.

- kontynuacja rozpoczętej w 2016 roku termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej (5 750 000 zł). Okres realizacji: lata 2016-2017. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

- jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemów oświetlenia ulicznego – realizacja na odcinku ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Katowickiej (710 000 zł). Okres realizacji: lata 2016-2018. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

- przebudowa stadionu żużlowego z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka” (2 mln zł). Okres realizacji: lata 2016-2019. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

- przebudowa wraz z termomodernizacją siedziby OSiR „Skałka” (1 240 000 zł). Okres realizacji: lata 2017-2018.

- drogi powiatowe (ponad 1,4 mln zł) w tym budowa centrum przesiadkowego „Mijanka”, wykonanie dokumentacji projektowej przebudów ul. Łagiewnickiej i Bytomskiej, przebudowa ul. Harcerskiej. Okres realizacji: lata 2016-2021.

Oprócz tego miasto wspólnie ze spółką Tramwaje Śląskie w najbliższych latach zainwestują w infrastrukturę tramwajową  50,5 mln zł. W 2017 roku rozpocznie się przebudowa ul. Bytomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego. Natomiast Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do 2019 roku planuje przeznaczyć na inwestycje około 14,5 mln zł. W przyszłym roku będzie to około 2,5 mln zł.

W ramach budżetu obywatelskiego w Świętochłowicach mieszkańcy będą mogli dysponować  kwotą 500 tys. zł, czyli po 100 tys. zł na każdą z dzielnic.

Trzeba podkreślić, że budżet pozytywnie przeszedł weryfikację w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.