Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Bezpłatne szkolenie dla organizacji

Prezydent Miasta zaprasza przedstawicieli Świętochłowickich organizacji pozarządowych  oraz  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Realizacja zadań publicznych – obowiązki sprawozdawcze organizacji”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 marca br. w godz. od 17.00 do 20.00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie w terminie do dnia 9 marca br. w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  zgłoszenia telefonicznego  pod numerem 032 3491-846 bądź mailowego  na adres: a.lendzik@swietochlowice.pl .
 
Program:
 
- cele i zasady tworzenia sprawozdań. Sprawozdawczość merytoryczna a finansowa;
- realizacja zadań ze środków publicznych: zlecanie zadań przez administrację, konkurs ofert, podpisywanie umowy, sprawozdawczość merytoryczno-finansowa, kontrola;
- wymagania dot. sprawozdawczości podmiotu wymagane prawem. Zawartość sprawozdań. Terminy składania.          
 
 
Prowadzący szkolenie: Damian Hamerla – certyfikowany trener biznesu, doradca, politolog, lider organizacji pozarządowych, od ponad 15 lat nieprzerwanie związany z działalnością trzeciego sektora (NGO); kierownik lub koordynator ponad 35 zrealizowanych i rozliczonych projektów społecznych również dofinansowanych ze środków UE oraz projektów międzynarodowych; autor lub współautor licznych publikacji i artykułów dot. aktywności obywatelskiej, organizacji pozarządowych, współpracy międzysektorowej (trzy publikacje zostały przetłumaczone i wydane także w języku rosyjskim, ukraińskim i rumuńskim); doświadczenie trenerskie 14 lat, ponad 800 dni szkoleniowych.