Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Bezpłatna Pomoc Prawna także w sobotę

Informujemy, że Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajdujący się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1  w Świętochłowicach, będzie czynny także w sobotę 8 kwietnia br. w godzinach od 8.00 do 12.00.

W pozostałe dni Punkt przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz od 14.00 do 18.00. Porad udzielają adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz Adwokat ze Związku Górnośląskiego.

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

-  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 

z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie 

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)

- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 

i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),

- która nie ukończyła 26 lat,

- która ukończyła 65 lat,

- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

- która jest w ciąży.