Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Archiwum

30/01/2012

Zmiana dyżurów WKU

W związku z przygotowaniem do kwalifikacji wojskowej w 2012 r. od 1 lutego 2012r. do 30 kwietnia 2012r. zmianie ulegają dyżury przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chorzowie.

Czytaj więcej

27/01/2012

Dotacje na sport i kulturę przyznane

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych informuje, kto otrzymał dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Świętochłowice w roku 2012 w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka.

Czytaj więcej

26/01/2012

Zarz?dzenie ws. otwartego konkursu ofert na realizacj? w roku 2012 zada? publicznych

Zarz?dzenie Prezydenta Miasta Nr 36/2012 z dnia 26.01.2012r w sprawie og?oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj? w roku 2012 zada? publicznych Miasta ?wi?toch?owice przez organizacje prowadz?ce dzia?alno?? po?ytku publicznego.

Czytaj więcej

25/01/2012

Kwalifikacja wojskowa w 2012 r.

W okresie od 10 kwietnia do 23 kwietnia 2012 r. przeprowadzona zostanie na terenie Miasta ?wi?toch?owice kwalifikacja wojskowa m??czyzn i kobiet.

Czytaj więcej

16/01/2012

U?ywasz respiratora w domu - podaj dane

Urz?d Miejski zbiera dane osób, które w warunkach domowych wymagaj? wsparcia oddechowego respiratorami i zamieszkuj? na terenie ?wi?toch?owic.

Czytaj więcej

13/01/2012

"Innowacje bli?ej nas"

Zapraszamy do udzia?u w seminarium "Innowacje bli?ej nas", podczas którego zaprezentowane zostan? m.in mo?liwo?ci pozyskania dotacji na projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Czytaj więcej

09/01/2012

XV sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia si?, ?e XV sesja Rady Miejskiej w ?wi?toch?owicach odb?dzie si? w ?rod? 11 stycznia 2012 r. o godz. 14.00. Sesja odb?dzie si? w sali posiedze? Urz?du Miejskiego w ?wi?toch?owicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

09/01/2012

Prace spo?ecznie u?yteczne

Prezydent Miasta ?wi?toch?owice zaprasza jednostki bud?etowe i organizacje pozarz?dowe do wspó?pracy przy realizacji programu prac spo?ecznie u?ytecznych. Prace tego typu b?d? organizowane w Gminie ?wi?toch?owice w okresie od marca do listopada 2012 r.

Czytaj więcej

05/01/2012

Bezpłatne porady prawne

W Świętochłowicach w Punkcie Poradnictwa Otwartego można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej.

Czytaj więcej

02/01/2012

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Grantu Szwajcarskiego

Firma Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Ba?tyk informuje, ?e z dniem 29 grudnia 2011 r. og?oszono rozpocz?cie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów "du?ych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz?dowych ustanowionego w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego.

Czytaj więcej

02/01/2012

Inicjatywa JESSICA – preferencyjne pożyczki inwestycyjne

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki JESSICA dla Poddziałania 6.2.3. „Rewitalizacja - JESSICA”.

Czytaj więcej

Archiwum wiadomo?ci

 • lipiec 2020 (4)
 • czerwiec 2020 (4)
 • maj 2020 (9)
 • kwiecień 2020 (9)
 • marzec 2020 (3)
 • luty 2020 (5)
 • styczeń 2020 (2)
 • grudzień 2019 (3)
 • listopad 2019 (6)
 • październik 2019 (10)
 • wrzesień 2019 (1)
 • sierpień 2019 (5)