Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Ankieta dla Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo!

Baza danych organizacji pozarządowych tworzona jest na podstawie ankiet dobrowolne wypełnionych przez organizacje działające na terenie Świętochłowic. Dzięki ankiecie Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej będzie miał możliwość bezpośredniego skontaktowania się z organizacjami w istotnych dla nich sprawach. Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Czy Organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego*:
Główny obszar działalności* (proszę zaznaczyć właściwą):
pomoc społeczna
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, hobby
turystyka i krajoznawstwo
edukacja i wychowanie
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
ochrona i promocja zdrowia
profilaktyka uzależnień
upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
wspomaganie innych organizacji
wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
inny obszar