Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Prezydent uzyskał absolutorium

Prezydent Dawid Kostempski decyzją Rady Miejskiej w Świętochłowicach uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. „Za” głosowało 14 radnych, przeciwko 5., wstrzymała się jedna osoba.

Wykonanie budżetu za 2014 rok kształtowało się w następujący sposób: dochody zrealizowano w kwocie 189.921.871,86 zł, co stanowi 81,65 proc. zaplanowanych dochodów. Natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 206.307.343,01 zł, co daje 79,67 proc. zaplanowanych wydatków.

W ubiegłorocznym budżecie wydatki majątkowe osiągnęły poziom 46.860.945,82 zł. W porównaniu z ubiegłymi latami kwota ta jest najwyższa i przekłada się na zrealizowane inwestycje w mieście.

W budżecie tym znalazły się także środki, którymi spłacono zadłużenie przejęte od przekształconego w spółkę kapitałową szpitala miejskiego.

W związku z powyższym Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach - będąca organem nadzorczym i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej - sprawująca nadzór nad realizacją budżetu, pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu 2014 roku. 

Warto zaznaczyć, że w latach 2007-2010 miasto pozyskało tylko ok. 4.000.000 zł środków zewnętrznych. W kadencji 2010-2014 zdobyło ich aż 64.644.647,85 zł. Oznacza to wzrost, w porównaniu do poprzedniej kadencji, o 1.616 proc.