Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XXXIII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

 

 

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w dniu 15 lutego 2017 r.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 8 lutego 2017 r. do dnia 17 marca 2017 r.
4. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa miasta Świętochłowice w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016 – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Świętochłowice za rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Świętochłowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia lokalnych kryteriów naboru oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Świętochłowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia lokalnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
13. Podjęcie uchwały w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Świętochłowice programu „Trzy Plus”.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
20. Skargi wpływające do Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
21. Zakończenie sesji.